ДГ №54 "Дъга"
Детска градина в град София, район Красна поляна

Такси

 

 

Уважаеми родители, предоставяме сметката на детската градина , ако желаете да заплащате таксите за по банков път!

 ВАЖНО!

Сумите за допълнителните дейности не могат да се заплащат по банка!

В платежното нареждане трябва да фигурират трите имена на детето и групата.

                               

                                         IBAN: BG83SOMB91303119899200

                                         BIC: SOMBBGSF