ДГ №54 "Дъга"
Детска градина в град София, район Красна поляна

Материална база

Детска градина №54  е общинска детска градина. Помещава се в двуетажна сграда.

 Групите са светли, просторни  и съобразени с изискванията за правилно отглеждане на деца в предучилищна възраст.

В сградата са обособени физкултурен салон, помещения за заниманията по допълнителни образователни дейности , медицински кабинет.

Към детската градина има  кухненски блок, оборудван със съвременна техника.

В детската градина функционират четири градински групи и две яслени групи

Дворът е с обособени плодщадки за всяка група.

В детската градина има вътрешно и външно видеонаблюдение.