ДГ №54 "Дъга"

Детска градина в град София, район Красна поляна

ДГ 54 Дъга - София, Красна поляна

ДГ № 54 "Дъга" е  институция в системата на народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от 10 месеца до 7 години в 6 възрастови групи. 

Създават се възможно най-добри условия за постигане целите на ПУВ и удовлетвореност от страна на децата, учителите и родителите от дейността им и резултатите, които постигат.

Детското заведение твори своя история вече 40 години, има свой педагогичеси опит, има богата култура и утвърждава собствени традиции, ценности и идеи. 

Учителите моделират ценности убеждения, значими за детската градина, създават ефективни педагогически и материални условия, които оформят имиджа на градината ,използват съвременни и качествени материални средства- компютър,аудиовизуална техника, учебни помагала, като оформят естетически издържана и комфортна материално-предметна среда.

 

 

Прием
Прием - ДГ 54 Дъга - София, Красна поляна
Групи
              Групи - ДГ 54 Дъга - София, Красна поляна
Програма
Програма - ДГ 54 Дъга - София, Красна поляна
За родителите
За родителите - ДГ 54 Дъга - София, Красна поляна