ДГ №54 "Дъга"
Детска градина в град София, район Красна поляна

Новини и Събития

Такси

Уважаеми родители, Уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 ...

Родителска среща

   Уважаеми родители,   родителските срещи в детската градина ще се проведат както следва:   1ва група - 21 септември от 17,30ч - централен вход на детската градина   2ра група -  20 септември 17,30ч. - централен вход на детската градина   3та ...

Необходими документи

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи: -          здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на ...
Важно !!! - ДГ 54 Дъга - София, Красна поляна

Важно !!!

 В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. ...
Образователните програми "Аз съм в детската градина" на Издателство "Изкуства" - ДГ 54 Дъга - София, Красна поляна

Образователните програми "Аз съм в детската градина" на Издателство "Изкуства"

Уважаеми родители,  Детска градина 54 „Дъга“ работи по образователните програми „Аз съм в детската градина“ на Издателство „Изкуства“.  За да облекчи максимално образователния процес, Издателство „Изкуства“ „отключи“ ...