ДГ №54 "Дъга"
Детска градина в град София, район Красна поляна

Дневен режим

7,00-8,40ч. ПРИЕМ. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ПО ИЗБОР НА ДЕЦАТА. УТРИННО РАЗДВИЖВАНЕ

8,40-9,00ч. СУТРЕШНА ЗАКУСКА

9,00-10,30ч. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ. ИГРИ. МЕЖДИННА ЗАКУСКА-ПЛОД

10,30-12,00ч. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: РАЗХОДКИ И ИГРИ НА ОТКРИТО, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДВИГАТЕЛНИ И ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАНИМАНИЯ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ/ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОР НА ДЕЦАТА/, ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНИМАНИЯ С ДЕЦА, ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗА ДЕЦАТА

12,00-12,45ч. ОБЯД

13,00-15,00ч. СЛЕДОБЕДЕН СЪН

13,00.15,30ч. СЛЕДОБЕДЕН СЪН/ САМО ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА/

15,00-15,40ч. ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

15,40-16,00ч. СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА

16,00-19,00ч. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ. ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ /ИГРИ,СВОБОДНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ/. ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА.