ДГ №54 "Дъга"
Детска градина в град София, район Красна поляна

Обществен съвет

В детската градина функционира обществен съвет излъчен след  събрание , проведено на 09.01.2023г  и съгласно заповед на директора с  № 443-99/11.01.2023г 

 Председател-  г-жа Антоанета Раковска.