ДГ №54 "Дъга"
Детска градина в град София, район Красна поляна

Образователните програми "Аз съм в детската градина" на Издателство "Изкуства"

Уважаеми родители, 

Детска градина 54 „Дъга“ работи по образователните програми „Аз съм в детската градина“ на Издателство „Изкуства“. 

За да облекчи максимално образователния процес, Издателство „Изкуства“ „отключи“ електронните си ресурси 

от 1 до 4 група на детска градина, 

давайки свободен достъп до всички електронни уроци и електронно съдържание. 

Ресурсите за предучилищно образование са на адрес: https://izkustva.bg/dgbooks.php 

Свободен достъп за работа у дома 

 

Директор:

/ М. Милкова/