ДГ №54 "Дъга"
Детска градина в град София, район Красна поляна

Родителска среща

 

 Уважаеми родители,

  родителските срещи в детската градина ще се проведат както следва:

  1ва група - 21 септември от 17,30ч - централен вход на детската градина

  2ра група -  20 септември 17,30ч. - централен вход на детската градина

  3та  група  - 21 септември  от 17,45ч. - вход от към игрището

 4та група - 20 септември  17,45ч. - вход от към игрището

1ва яслена група - 21 септември 17,30ч - централен вход  на яслата 

2ра яслена група 20 септември - 17,30ч. централен вход на яслата

  Във връзка с епидемиологичната обстановка и ведените мерки Ви молим:

  - за присъствието само на един родител

 - влизането в сградата да става с поставена маска и след дезинфекция на ръцете

                                                           Благодарим Ви!